MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Elektrikerfaget

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

Elektrikerfaget dekker et bredt fagfelt. Elektriske anlegg og utstyr blir stadig mer elektronisk overvåket, styrt og regulert. Elektrikeren må derfor ha kunnskap og systemforståelse om elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og om overvåking, kommunikasjon, styring og regulering.

Kunnskap og ferdigheter for en elektriker er også i stor grad forankret i forskrifter og lover.

Søkere til Elektrikerfaget må ha Vg2 El-energi eller tilsvarende.