MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Fibernett

Optisk fiber er en tynn tråd av glass som overfører lys. Fiberteknologi gjør det mulig å frakte data som lys, noe som gir overlegen kapasitet til å overføre enorme mengder data i høy hastighet, uten å miste kapasitet underveis. Ettersom fiberlinjer ikke leder elektrisistet, vil det heller ikke oppstå elektriske forstyrrelser underveis. Fiberoptisk kabel kan lede signaler raskt over store avstander. Dette gjør fibernett til et svært stabilt og pålitelig kommunikasjonsnett som støtter fremtidens nettjenester.

Blant våre fibernettkunder finner du teleoperatører, nettleverandører, kraftselskaper, kommuner og offentlige etater. Vi er aktivt deltagende i hele prosessen fra begynnelse til slutt, og står som ansvarlig garantist for at kunden får det vedkommende er forespeilet.

I prosjekteringen foretar vi de nødvendige undersøkelsene av hvilke muligheter og begrensninger som finnes i området. Vi tar oss av eventuelle forhandlinger med eiendomsbesittere og offentlige etater, og utarbeider konkrete og velfunderte nettverksplaner. Vi tar ansvar for hele prosjektet fra A-Å og har fagkyndig personell som sørger for effektiv idriftsettelse, kvalitetskontroll og nødvendig dokumentasjon.

Vi bygger fremtidens kommunikasjonsnettverk.