MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

IKT Servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT Servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.

Relacom er godkjent lærebedrift for dette faget i Oslo og Akershus og vil ta inn lærlinger i dette faget fra høsten 2012. Dersom du ønsker å søke læreplass hos oss klikk HER.