MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Kabel-TV Nett (KTV)

Når du slår på fjernsynet eller radioen din overføres signaler fra en antenne, en forsterker, eller en antennekontakt til din mottaker i fjernsynet eller radioen. For at lyd og bilde skal kunne leveres i andre enden med best mulig kvalitet, må det velges en kabel som sikrer at overføringen skjer med så lite tap av signal som mulig, slik at mottakeren er i stand til å gjenkjenne signalet. Vi er også leverandør til mange av de store kabel-TV-distributørene i Norge.

En koaksialkabel (coax) er en kabel med senterleder, isolasjon, og ytre leder som består av en eller flere folier pluss fletting. Dette er en kabel som brukes spesielt til overføring av høye frekvenser fordelt på mange kanaler, som for eksempel overføring av fjernsynssignaler, tele og data samtidig.

Vi har koaksialkabler, koblinger, rutere, forsterkere og alt nødvendig materiell til denne typen signaloverføring. Vi sørger for logistikk og koordinering av underleverandører, foretar forundersøkelser og dimensjonering og utarbeider detaljerte nettplaner.Vi sørger også for montering og installasjon av antenner, forsterkere, splittere og annet som skal til for at kundene våre skal få optimale signaler til sine mottakere.