MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Lærlinger

Vi er en godkjent lærebedrift og vi har lang erfaring med lærlinger. Bedriften har til enhver tid ca. 100 – 200 lærlinger innenfor fagene Telekommunikasjon, Elektro og IKT.

Lengden på læretiden innen de ulike fagene er:

•    Telekommunikasjonsmontør – 2,5 års læretid
•    Elektriker – 2,5 års læretid
•    IKT – 2 års læretid

Lærlinger hos oss tegner lærekontrakt med det opplæringskontoret bedriften er tilsluttet og lærlingen får en midlertidig ansettelseskontrakt med oss. Opplæringskontoret har ansvar for gjenstående teori og fagprøve, mens bedriften skal gi den praktiske opplæringen.

I læretiden vil lærlingen jobbe sammen med en erfaren arbeidstaker i startfasen, men vil etter hvert få mer og mer selvstendige oppgaver. På slutten av læretiden skal en i prinsippet jobbe helt på egen hånd. Søker må inneha eller ta førerkort klasse BE i løpet av læretiden.

Se video under som illustrerer litt av vår arbeidshverdag!

IKT Servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter.

Les mer

Elektrikerfaget

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

Les mer

Telekommunikasjons- montør

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Les mer

Lønn i læretida

Både i elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget er læretida 2,5 år.

Les mer

Praksisplass

Prosjekt til fordypning (utplassering) skal gi elever i videregående skole Vg1 og Vg2 mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene i det utdanningsprogrammet de har valgt.

Les mer

Søknad om lærlingplass eller praksisplass

Dersom du ønsker å søke om læreplass eller praksisplass i Relacom må du søke elektronisk. Søknaden sendes kontaktperson avhengig av hvilket fylke du ønsker læreplass i. - See more at: https://www.relacom.no/karriere/larlinger/?article_id=291#sthash.lvoAe55m.dpuf

Les mer