MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Kobbernett

Fiberkabler formidler lyssignaler i stedet for strømpulser og har ubegrenset kapasitet. Kobber har ikke det, men ettersom den norske infrastrukturen opprinnelig er basert på kobberkabler, er vedlikehold av disse en vesentlig del av vår virksomhet.

Vi bistår med forundersøkelser, teknisk design, dimensjonering og valg av kabler. Vi har et godt samarbeid med offentlige etater og kan ta oss av forhandlingene med eventuelle grunneiere før vi utarbeider konkrete nettverksplaner.

Vi kan levere alle typer kobberkabler og dertil hørende utstyr, og står ansvarlige for logistikk og gjennomføring som gjøres av våre underleverandører. Konkret består installasjon og idriftsetting av eksempelvis graving og rørlegging, trekking og legging av kabel, eventuelt terminering og skjøting. Vi sørger også for nødvendig dokumentasjon.