MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Lønn i læretida

Både i elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget er læretida 2,5 år.

I IKT Servicefaget er det 2 års læretid.

Lønna utvikler seg i prosent av laveste fagarbeiderlønn:

  • Første halvår – 30 %
  • Andre halvår – 40 %
  • Tredje halvår – 45 %
  • Fjerde halvår – 55 %
  • Femte halvår – 80 %

Laveste fagarbeiderlønn er for tiden kr 415 000 pr år. Når det arbeides overtid vil grunnlaget være høyere.