MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Mobilnett

En mobilpartner for fremtiden

Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder infrastrukturen til mobil telekommunikasjon. Vi har lang erfaring med utbygging av ulike mobilteknologier, og sørger for utførelse med stor kvalitet i alle ledd og høy leveringspresisjon.

Sammen med våre oppdragsgivere sørger vi for å koble Norge til 3G-, 4G, og fremtidens 5G nettverk. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden for ledende systemleverandører, netteiere, operatører og bedrifter. Vi bistår i hele entrepriseprosessen, fra design, prosjektering, radioplanlegging og dokumentasjon til utbygging, drift og service.  

Både bedrifter og privatpersoner kan oppleve at innendørs mobildekning er en stadig større utfordring. Dekningsgraden kan forstyrres av nybygg eller andre hindringer som oppstår, blant annet som følge av at nybygg ofte har en tettere bygningsmasse for å være mest mulig energieffektive. Vi sørger for alle nødvendige søknader og eventuelle forhandlinger som må til i forbindelse med utbygging av mobilnettet. Vi er dessuten en av få tilbydere i Norge som kan tilby godkjente signalforsterkere.

 

Her er eksempel på hva vi kan bistå med innenfor mobilnett:

 • Mobilsiter
 • Repeaterløsninger
 • Innendørs mobildekning
 • Wifi-løsninger
 • Fiberkabling
 • Kabling av datanettverk
 • Aksessnett
 • Transmissionsnett
 • Prosjektering
 • Bygging og installasjon
 • Vedlikehold
 • Feilretting
 • Test, verifisering, optimalisering
 • Dokumentasjon
 • Ledende innendørsløsninger