MENY
02121@no.relacom.com  /  02121

Ledelse

Leif Christian Salomonsen
Administrerende Direktør
+47 992 42 888
Jon Ringvold
Direktør Økonomi og IT
991 58 534
Viggo Larsen
HR direktør
913 88 172
Jonn Yngve Malum
Direktør Energi
915 22 502
Erik Sikkeland
Direktør Salg og Marked
+47 909 82 819
Tonny Kurt Jakobsen
Direktør Service
908 27 505
Anne Solveig Olstad
Direktør Mobil
920 33 006
Erling-Geir Iversen
Direktør Utbygging
971 36 964