MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Ledelse

Geir Aronsen
Administrerende direktør
+47 905 67 720
Karl-Göran Svensson
Direktør Service og Utbygging
+46 70 63 28 301
Arnstein Moy
Direktør Forretningsutvikling
+47 900 67 997
Ronny Brudeseth
Direktør Marked
+47 90 8 98 733
Rune Smedås
Direktør Produksjonsoptimalisering
+47 995 39 470