MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Personvernerklæring

OneCo Networks AS (heretter referert til som «OneCo») har opprettet denne personvernerklæringen for å ivareta vårt engasjement for personvern.

I henhold til EUs generelle forskrift om databeskyttelse 2016/679 (heretter kalt «GDPR»), som trer i kraft 25. mai 2018, ønsker vi å informere deg om dataene vi behandler når du besøker OneCo sin nettside, og ved tilfeller der du blir tilsendt informasjon. OneCo er behandlingsansvarlig for dataene, noe som betyr at vi er ansvarlige for hvordan dataene dine samles inn og brukes. Vi respekterer dine personopplysninger og vil beskytte alle dine personlige data som vi behandler. Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor beskrives vår informasjonsinnsamling og formidling.

Personopplysninger og informasjonsdeling

Vi samler inn bestemte personopplysninger. «Personlige data» er data som kan brukes til å identifisere deg eller som kan knyttes til deg.

Vi samler personopplysninger som du frivillig gir til oss, for eksempel når du kommuniserer med oss via e-post eller andre kanaler, når du registrerer deg eller ber oss om å sende deg nyhetsbrev, varsler eller annet materiale, og når du går inn på OneCo sine nettsider. Dataene vi samler inn inkluderer ditt navn, postadresse, e-postadresse, språkvalg, jobbtittel og forretningsforbindelser.

I noen tilfeller har dine personlige data blitt supplert med informasjon hentet fra andre kilder, bl.a. søk via offentlig tilgjengelige søkemotorer, sektor spesifikke nyhetsbrev, sosiale medier og arbeidsgiverens nettsted for å bekrefte din nåværende faglige stilling.

Hver gang du besøker vår nettside gjenkjenner vi automatisk din IP-adresse, domene og nettleser. Informasjonen er ikke brukt til identifisere deg, men for å hjelpe deg med å diagnostisere mulige problemer med vår nettside, eller vår internettilkobling. Vi verken selger, leier ut, distribuerer, markedsfører eller tilgjengeliggjør dine personopplysninger for en tredjepart. Vi bruker imidlertid denne informasjonen internt og analyserer den for å forbedre ytelsen vi leverer, det kan også være formålstjenlig å dele informasjon med våre leverandører for de formålene som er oppført nedenfor.

OneCo sin nettside inneholder lenker til andre nettsteder. OneCo er ikke ansvarlig for personvernspraksis eller innholdet på slike nettsider.

Hvordan vi kan dele dataene vi samler inn; internasjonale overføringer

Bare de personene som må behandle personopplysninger for de ovennevnte formål har tilgang til dine personlige data.

Det kan forekomme at vi må gi våre leverandører og underleverandører tilgang til dine personlige data når de utfører tjenester på våre vegne, hovedsakelig for å opprettholde og støtte våre IT-systemer.

Eventuell overføring av data utenfor EU / EØS er gjort i tråd med databeskyttelseslovgivningen. Våre internasjonale overføringer av personopplysninger er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsregler.

Vårt grunnlag for å bruke dine personopplysninger

Når virksomheten behandler personopplysninger for de formålene som er forklart i denne personvernerklæringen, henviser vi til våre legitime interesser i å opprettholde forretningsforbindelser og kommunisere med deg, som en forretningsforbindelse, om vår virksomhet. Vi anser at våre legitime interesser overholder loven og de juridiske rettighetene og frihetene til våre forretningsforbindelser.

Hvor lenge vi beholder personopplysninger

Dine personopplysninger blir lagret for de oppgitte formålene som er nevnt ovenfor, så lenge du er en forretningsforbindelse til OneCo eller så lenge OneCo anser det nødvendig å lagre personopplysningene for å sikre OneCo sin legitime interesse for kontroll i henhold til artikkel 6.1 (f) av GDPR.

Sikkerhetsforanstaltninger for å holde dine personopplysninger trygge

Det benyttes tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine persondata mot tap, og for å beskytte mot uautoriserte personers tilgang. Sikkerhetstiltak som vi har tatt, inkluderer implementering av sikre private forbindelser (VPN-tilkoblinger) for alle overføringer mellom kontorer. Våre sikkerhets- og organisatoriske sikkerhets tiltak/-policy gjennomgår regelmessige vurderinger for å sikre at våre systemer er sikre og beskyttet til enhver tid.

Dine valg og rettigheter

Alle henvendelser og kommentarer er velkomne, da dette bidrar med å forbedre vår behandling av dine persondata. Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og kan be om en kopi. Du har også rett til å få feil personopplysninger om deg korrigert, og du kan i noen tilfeller be oss om å slette dine personlige data. Du kan også benekte behandling av visse personopplysninger, og be om at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset. Vær oppmerksom på at begrensningen eller slettingen av dine personlige data kan bety at vi ikke kan levere kommunikasjon og forespurte materialer til deg. Du har også rett til å motta dine personlige data i maskinlesbart format og overføre dataene til en annen part som er ansvarlig for databehandling.Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å rapportere dette til Datatilsynet som er regulator for vår behandling av personopplysninger.

Endringer i denne personvernerklæringen

OneCo forbeholder seg retten til å endre, eller modifisere denne personvernerklæringen når som helst, og av hvilken som helst grunn. Varsel om endringer i personvernerklæringen vil bli publisert på OneCo sitt nettsted.

Kontaktinformasjon

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, praksisen på OneCo sin nettside, eller dine avtaler med OneCo sin nettside, er du velkommen til å kontakte oss på gdpr@oneco.no eller på adressen nedenfor eller telefonnummer:

OneCo Networks AS
Alf Bjerkes vei 1, 0582 Oslo
Norge
+47 915 02121