MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Service

Karl-Göran Svensson
Direktør Service og Utbygging
+46 70 63 28 301
Tonny Kurt Jakobsen
Leder Produksjon Service
+47 908 27 505
Torill Thomassen
Avdelingsleder Kundesenteret
+47 906 30 883
Gunder Jensen
Leder Produksjonsstøtte
+47 911 69 899
Mikael Hausberg
Salgssjef Service
+47 941 32 694
Kim Andre Aasgaard
Forretningsutvikler
+47 916 49 015

Midt & Nord

Espen Gran
Avdelingsleder Trondheim og Steinkjer
+47 948 38 228
Martin Grimsbo
Avdelingsleder Harstad
+47 900 70 479

Vest & Sør

Eirik Knutsen
Avdelingsleder Kristiansand S
+47 900 93 265
Roald Stenvik
Avdelingsleder Vest
+47 450 02 243

Øst

Helge Lund
Avdelingsleder Oslo Vest
+47 917 09 235
Knut Ranje
Avdelingsleder Oslo & Akershus
+47 911 65 822
Olav Johan Bakken
Avdelingsleder Løten
+47 952 94 670
Kåre Lindteigen
Avdelingsleder Hokksund
+47 907 64 294
Heine Adrian Løfmann
Avdelingsleder Hunndalen
+47 951 76 354
Christoffer Askevold
Avdelingsleder Oslo/Akershus/Ski
+47 910 03 673