MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121
Karl-Göran Svensson
Direktør Produksjon
+46 70 63 28 301
Kai Johan Solberg
Leder forretningsområde Fastnett
+47 905 92 128
Tonny Kurt Jakobsen
Leder forretningsområde Mobil
+47 908 27 505
Per Ove Kjesbu
Regionsjef Midt og Nord
+47 911 20 718
Jonn Yngve Malum
Regionsjef Innlandet
+47 915 22 502
Terje Lausund
Regionsjef Øst
+47 938 82 002
Jon Erik Skeide
Regionsjef Vest
+47 982 35 966