MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

OneCo kjøper Relacom AS

(Oslo, 26.04.2019), Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta norske Relacom AS som leverer tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor blant annet telecom og energi. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning, blir Relacom en del av OneCo-konsernet.

OneCo blir med dette en mer komplett tilbyder av infrastrukturtjenester i telekommarkedet.

– OneCo og Relacom utfyller hverandre på en god måte. OneCo har samfunnskritisk infrastruktur som et viktig satsingsområde, med fokus på ekspansjon innen elkraft, telekom og samferdsel. Relacom vil med sine ansatte, produkter og tjenester bidra til å komplettere tilbudet på telekom overfor våre kunder, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

Relacom AS er en stor aktør i det norske telekommarkedet, med nærmere 1100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1,7 milliarder kroner. Selskapet er tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekom, i tillegg til leveranser av fibertjenester til flere nettselskaper og utbyggere.

Relacom AS er per i dag en del av Relacom Group, med hovedkontor i Sverige. OneCo har nå inngått avtale om å erverve Relacom AS og overta selskapets drift. Ervervet er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.

I januar i år ble det kjent at Møller-familiens investeringsselskap Katalysator ervervet kontroll i OneCo AS via oppkjøp av selskapet OC Industrier AS. Det legges nå til rette for at Relacom blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap.

– Digitalisering og bærekraft står sentralt i samfunnsutviklingen og er også viktige satsingsområder for vårt investeringsselskap Katalysator. Med oppkjøpet av OneCo satte vi fart på vår satsning på samfunnskritisk infrastruktur som elkraft og telekom. Nå fortsetter vi satsingen gjennom OneCo sin overtagelse av Relacom, noe som vil styrke oss vesentlig på telekom sier Øyvind Schage Førde, eier og styreleder i Møller-familiens holdingsselskap, Aars.

OneCo har rundt 950 ansatte og en årlig omsetning på om lag 1,8 milliarder NOK. Selskapet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen. Relacom skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet, forutsatt at ervervet godkjennes.

– Relacom og de tidligere eierne har gjort et solid arbeid for å få på plass et fundament for fremtidsrettet, sunn drift og utvikling av selskapet. OneCo og våre eiere er langsiktige og mener Relacom har gode forutsetninger for å skape lønnsom drift og trygge arbeidsplasser. Jeg er overbevist om at vi sammen med de ansatte kommer til å lykkes med den videre satsningen på og utviklingen av Relacom, sier Jensen.

Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre.

 

Om OneCo AS

OneCo har rundt 950 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1.8 mrd NOK. Selskapet leverer tjenester med hovedfokus på elkraft, elektro, automasjon og IT der energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen.
OneCo er eid av Aars’ investeringsselskap Katalysator sammen med en del av selskapets nøkkelpersoner.

Mer informasjon om OneCo: www.oneco.no

 

Om Relacom AS

Relacom har rundt 1100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1.7 mrd NOK med leveranser hovedsakelig mot telekommarkedet. Selskapet har en drifts- og vedlikeholdsavtale med Telenor, som også er den største kunden. I tillegg leverer selskapet fiber-tjenester til flere nettselskap og andre utbyggere.
Relacom AS er i dag eiet av Relacom Holding AS og er en del av Relacom-konsernet.

Mer informasjon om Relacom AS: www.relacom.no

 

Kontaktpersoner:

Marvin Jensen
Konsernsjef, OneCo
marvin.jensen@oneco.no
+47 974 87 362