MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Overspenningsvern

Kr. 890,-

inkl.mva

* Reise kommer i tillegg

Beskytt deg mot lynutladninger og overspenninger i nettet slik at tv, pc, routeren, hjemmesentralen og modemet ikke blir ødelagt. Bestill overspenningsvern fra Relacom.

Overspenninger er farlige spenningspulser i ledningstilførselen til utstyret. De kan være på flere tusen volt, og følger ledningene inn i utstyret, og er svært ødeleggende. I et vanlig bygg/hus er flere hundre overspenninger i døgnet helt normalt.

Farlige spenninger induseres i el- og telenettet og følger disse inn i huset.

Overspenningsvern monteres før utstyret. Det reagerer på de hurtige spenningspulsens, og leder de farlige strømmene utenom utstyret og til jord. Vårt overspenningsvern vil kunne ha en levetid på 5-30 år. Vil vernet bli utsatt for større utladninger enn det er dimensjonert for, vil dette skade vernet og det må byttes ut.

Overspenninger kan føre til:

• Feil på utstyr, i strømforsyning og kommunikasjonsinnganger

• Totalhavari på hardware, software-problemer og systemfeil

• Gradvis degradering av komponenter / nedsatt levetid

Vernene til Relacom ble godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd i 2017 (FG-godkjent 2017).