MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Praksisplass

Yrkesfaglig fordypning (utplassering) skal gi elever i videregående skole Vg1 og Vg2 mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene i det utdanningsprogrammet de har valgt.

For at elevene skal kunne være best mulig i stand til å velge yrke og arbeidsgiver ønsker Relacom å ta i mot elever for utplassering. Elever som har valgt studieretning elektrofag (Vg1) og data og elektronikk og el-energi (Vg2) vil bli prioritert.

Søknad lærlingplass

Dersom du ønsker å søke om læreplass eller praksisplass i Relacom må du søke elektronisk. Søknaden sendes kontaktperson avhengig av hvilket fylke du ønsker læreplass i.

Finn riktig kontaktperson for ditt distrikt, og send din søknad her