MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Radiolinje (PTP)

Vi har bred erfaring med radiolinjer der netteiere og mobiloperatører utgjør den største kundegruppen. Vi tilbyr hele spekteret av produkter og tjenester som sørger for et best mulig resultat.

Ved anledninger der avstandene er store, kan det være svært kostbart å legge en dedikert linje. I slike tilfeller kan Relacom sette opp en radiolinje med punkt til punkt overføring. Dette vil gi rask og velfungerende datatrafikk til en rimeligere penge.

Vi leverer master og tårn, antenner og annet utstyr til overføring av data. Vi tar oss av siteundersøkelser, RL-hopp beregninger, radioplanlegging, forhandlinger med eiendoms- eller gårdeiere, plasseringen av antenner og utstyr, og vi utvikler et detaljert sitekart til hvert enkelt prosjekt.

Vi kan dessuten sørge for alt av grunnarbeider, strømtilførsel, mastemontasje, montasje av RL-utstyr og antenner, samt idriftsetting. Vi håndterer logistikk og koordinering av underleverandører og sørger for all nødvendig dokumentasjon.