MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Strategier

For å oppnå vår visjon, fokuserer Relacom på fire sentrale strategier:

Kundefokus
Vi skal levere effektive løsninger som skaper direkte verdi for kunden, basert på den nyeste teknologien og de nyeste funnene.

Kontinuerlig forbedring
Vårt mål er å kontinuerlig utvikle prosesser for å tilby kundene innovative og kostnadseffektive løsninger.

Ett Relacom
I Relacom deler vi én visjon, samt felles driftsprinsipper, verdier, strategier og mål.

Lønnsomhet
Vi tilbyr kundene verdi og langsiktig forpliktelse, basert på kvalitet, tillit og en økonomisk sunn virksomhet.