MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Telekommunikasjons- montør

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Den teknologiske utvikling på telekommunikasjonsfeltet er preget av rask utvikling. Utbygging og økt bruk av bredbåndsnett legger til rette for framtidens informasjonsmotorvei, som kommer offentlig forvaltning, næringslivet og husstandene til nytte. Installasjon av tele-, data-, alarm- og styringssystemer utgjør en stadig større del av de tekniske installasjonene.

Søkere må ha Vg2 Data og Elektronikk eller tilsvarende.