MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Transmisjon

De fleste store teleoperatører kjøper Relacom sine tjenester innen transmisjon som sørger for overføringer mellom sentraler og andre nettilknytninger. Relacom bistår med alt fra prosjektering til installasjon og idriftsetting.

Relacom gjør de nødvendige undersøkelsene som kartlegger behovet, mulighetene og begrensingene. Vi bestiller nødvendig utstyr og sørger for all logistikk og koordinering av underleverandører. Relacom utarbeider en detaljert installasjonsmappe og sørger for nødvendig dokumentasjon av prosjektet. Vi leverer materiell og tjenester for fiber eller koaksialkabler, konnektorer, rack, DDF, MDF, ODF og kabelrør/stiger. Vi sørger også for en profesjonell installasjon og idriftsettelse av alle typer transmisjonsutstyr for ulike typer kunder.