MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Våre tjenester

Vi leverer teletekniske infrastrukturtjenester som kjernekompetanse og sørger for at både privatpersoner, bedrifter, byer og tettsteder er koblet til faste og mobile nettverk. Vi leverer i hele verdikjeden, fra design, planlegging, prosjektering, bygging og installasjon, til vedlikehold og service innen forretningsområdene Telecom, Energi og IoT.

Våre tjenester omfatter både standardiserte og skreddersydde løsninger innenfor fiberoptisk kabel, kobbernett, kabel-tv nett, mobilnett, radiolinje transmisjon, elektriske installasjoner, høyspentanlegg, maskin-til-maskin kommunikasjon, smarte hjem,og tingenes internett. Selskapet har medarbeidere med høy kompetanse og en fremragende kultur for innovasjon. Vi er spesialisert for å møte eksisterende og fremtidige behov for tekniske løsninger, og er stolt av å være en viktig bidragsyter til samfunnskritisk el- og tele/datanett.

Vi sørger for at samfunnet er klart for fremtiden!