MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

IoT (Internet of Things) – fremtiden er allerede her

Det er i dag nesten ingen grenser for hvilke gjenstander som kan kobles til internett. Vi er omgitt av smarte gjenstander overalt hvor vi ferdes, både i hjemmet, i butikken, på arbeidsplassen, utendørs og i bilen. I dag kan man enkelt styre lys, temperatur, TV og alarmer, samt utføre betaling av produkter eller tjenester via mobilen. Digitalisering av arbeidsplassen bidrar til høyere effektivitet og mindre bruk av tid og ressurser. Gjennom tilgang til store data med sanntidsinformasjon kan bedrifter raskt ta beslutninger eller følge opp tilstand på maskiner og produksjonsutstyr. I helse- og omsorgstjenester har man gjennom ny teknologi kunnet tilby økt trygghet gjennom bruk av trygghetsalarmer, pasientvarslingssystemer og digitalt tilsyn. Dagens moderne kjøretøy kan også kobles til internett, slik at man får tilgang til tjenester som gjør bilholdet både enklere og mer praktisk. Bilbransjen er allerede i gang med å teste førerløse biler, hvor man i fremtiden ser for seg at det skal være mulig med helt autonome biler. Sistnevnte ligger kanskje enda noen år frem i tid, men det vi vet med sikkerhet er at økende bruk av smarte gjenstander stiller store krav til infrastrukturen. Nettverk må håndtere en stadig økende mengde data som raskt kan sendes frem og tilbake. Vi sørger for kablet eller trådløst nettverk som fungerer slik at alle enhetene kan samhandle og overføre data effektivt og pålitelig.  

Pålitelige og kompetente eksperter innenfor IoT
Vi er eksperter på IoT og våre tjenester omfatter alt fra design, planlegging, implementering til løpende drift og service. Når du velger oss får du en pålitelig og kompetent partner som kan levere i hele verdikjeden.

Installasjon og service som fungerer
Vi installerer og gjennomfører service på produkter som finnes overalt i samfunnet. Det kan være intelligente sensorer i butikker, trådløse nettverk på kontorer eller ulike betalingssystemer. Vi sørger for at alt virker sammen og fungerer uten forstyrrelser.

Infrastruktur
Vi planlegger og bygger faste og trådløse nett med fiber og WiFi-løsninger av høy kvalitet. Framtiden er allerede her, og sammen kan vi sørge for å gjøre den enda bedre.

Eksempler på tjenester innenfor installasjon og service

Butikkutstyr/retail
POS – Point of Sales
RCM – Retail Cash Management
CRS – Cash Recycling System
Scanning
Digitale skilt
Besøkstelling

Oppkoblet utstyr
ATM – Automated Teller Machines
Billettautomater
Overvåkningskamera
Alarmer

Nettverksutstyr
Routing
Switching
Brannmur

IT på arbeidsplassen
PC / Laptop tilbehør
Skrivere
Server

Eksempler på tjenester innenfor infrastruktur

Fastnett
Kobber- og fiberinnstallasjoner
Endringer på eksisterende nettverk

Wifi og Mobil
Site Survey (sertifisert måling)
Designplanlegging
Optimalisering og forsterkning
Installasjoner