MENY
02121@no.relacom.com  /  Tlf. 915 02121

Telecom

Vi har kompetansen som er nødvendig for å sikre optimal og pålitelig drift av telekommunikasjonsnettverk rundt i samfunnet. Vi har lang erfaring med fiberoptisk kabel, kobbernett, kabel-tv nett, mobilnett, radiolinje og transmisjon. Tjenestene omfatter alle typer fastnett og datanettverk, som inkluderer både planlegging og bygging av nye nettverk til installasjon av tjenester.
 
Våre kunder inkluderer  ledende teleoperatører, systemleverandører, kraftselskaper, netteiere, kommuner og bedrifter. Ved å la oss bygge og installere infrastruktur, samt administrere nettverkstjenestene i hjemmene til forbrukerne, vet våre kunder at de har pålitelige og funksjonelle nettverk. Med et betydelig antall sluttkundebesøk hvert år har vi bygget opp verdifull erfaring. Denne erfaringen øker kundetilfredsheten og sikrer lojalitet til valgt operatør. Telekommunikasjonsnettverk som fungerer, gir fornøyde sluttkunder!

Fibernett

Blant Relacom sine fibernettkunder finner du teleoperatører, nettleverandører, kraftselskaper, kommuner og offentlige etater. Relacom er aktivt deltagende i hele prosessen fra begynnelse til slutt, og står som ansvarlig garantist for at kunden får det vedkommende er forespeilet. - See more at: https://www.relacom.no/vare_tjenester/telecom/fibernett/#sthash.yMvDpM5a.dpuf

Les mer

Radiolinje (PTP)

Relacom har bred erfaring med radiolinjer der netteiere og mobiloperatører utgjør den største kundegruppen. Vi tilbyr hele spekteret av produkter og tjenester som sørger for et best mulig resultat. - See more at: https://www.relacom.no/vare_tjenester/telecom/radiolinje%20%28ptp%29/#sthash.QtHukIN0.dpuf

Les mer

Mobilnett

Enkelte områder eller bygninger har eller får, av ulike grunner, helt eller delvis manglende mobildekning. Relacom løser dette for private og næringsliv på de fleste kanter av landet. Norges største teleoperatører benytter Relacom til utbygging og drift av sine mobilnett. - See more at: https://www.relacom.no/vare_tjenester/telecom/mobilnett/#sthash.6xCZVoEV.dpuf

Les mer

Kabel-TV Nett (KTV)

Når du slår på fjernsynet eller radioen din overføres signaler fra en antenne, en forsterker, eller en antennekontakt til din mottaker i fjernsynet eller radioen

Les mer

Kobbernett

Fiberkabler formidler lyssignaler i stedet for strømpulser og har ubegrenset kapasitet. Kobber har ikke det, men ettersom den norske infrastrukturen opprinnelig er basert på kobberkabler, er vedlikehold av disse en vesentlig del av Relacoms virksomhet.

Les mer

Transmisjon

De fleste store teleoperatører kjøper Relacom sine tjenester innen transmisjon som sørger for overføringer mellom sentraler og andre nettilknytninger. Relacom bistår med alt fra prosjektering til installasjon og idriftsetting. - See more at: https://www.relacom.no/vare_tjenester/telecom/transmisjon/#sthash.Z6z0aNs8.dpuf

Les mer